SKATTER

Vi erbjuder rådgivning och finansiell representation för att uppfylla dina skyldigheter på ett korrekt sätt och undvika sanktioner på grund av bristande kunskaper. Vi beräknar dina skatter och hjälper dig att presentera dina motsvarande skatter.

ICKE BOSATTA I SPANIEN: Njut av ditt fritidshus med tryggheten om att du har alla spanska skatter betalade. Vi agerar som ert ombud inför det spanska finansdepartementet och i ert namn tar hand om alla skatterelaterade meddelanden som du kan få från de spanska myndigheterna.

BOSATT I SPANIEN: Om ni har bosatt dig permanent i Spanien hjälper vi er med dina deklarationer (den årliga inkomstdeklarationen och ifall ni har rätt till deklaration av tillgångar i utlandet), med beaktande av den spanska konventionen med ert land, så att ni inte betalar mer skatt än nödvändigt eller avgifter för uteblivna eller försenade betalningar