Sekretesspolicy

Det tillgängliga innehållet på denna hemsida är konfigurerat enligt reglerande normer för hemsidan som OREMFI BY ASERPRO, S.L. ställer till internetanvändarnas förfogande.

INNEHÅLL

1.- Allmän information.
2.- Tillgång och säkerhet.
3.- Ansvar.
4.- Immateriella rättigheter
5.- Skydd av Personuppgifter.
a) Ansvarig.
b) Syfte och Sekretess.
c) Uppgifter och personens rättigheter.
6.- Kontakt och hjälp.

1.- Allmän information

I enlighet med spanska lagen 34/2002 av den 11 juli, tjänster med information och elektronisk handel, informeras alla användare av denna hemsida, att ägaren OREMFI BY ASERPRO, S.L., CIF: B54906425, med adress Calle Apolo, N.26, 2º-4, 03182 - Torrevieja, Alicante (Spanien)inskrivet i bolagsregistret i Alicante som följande, TOMO 3912 , FOLIO 28, HOJA A-148060, INSCRIPCION 1ª. OREMFI BY ASERPRO, S.L. är ett företag vars huvudverksamhet är skatterådgivning och juridisk rådgivning. Alla rättigheter förbehållna.

2.- Tillgång och säkerhet

Denna hemsida är inte konfigurerad för att samla in personlig information av någon typ under tiden som man surfar på den. Detta innebär, utom i de fall att ni själva lämnar personlig information frivilligt och explicit, att vi aldrig kommer att få reda på ert namn, e-postadress eller någon annan information som skulle kunna identifiera er. När vi behöver få information från er kommer vi uttryckligen alltid att ansöka om att ni frivilligt lämnar ut den.

3.- Ansvar

OREMFI BY ASERPRO, S.L., gör sig inte ansvariga för avbrott, dålig funktion eller något som helst opassligt som skulle kunna ske av orsaker som ligger utanför företagets kontroll.

OREMFI BY ASERPRO, S.L. avsäger sig allt ansvar för skador till följd av virus eller andra typer av händelser uppkomna eller inlagda i systemet genom hackers eller tredje part genom skadlig åtkomst till integriteten på denna hemsida.

4.- Immateriella rättigheter

Texter, bilder och resterande av innehållet på denna hemsida är OREMFI BY ASERPRO, S.L. ägare av, eller tredje part som har gett tillstånd eller auktoriserat OREMFI BY ASERPRO, S.L. för användning. Alla logotyper, märken och design som syns på denna hemsida är en del av de immateriella rättigheter som är registrerade av OREMFI BY ASERPRO, S.L. och all typ av exploatering är förbjuden, det vill säga, återskapande, distribution, allmän kommunikation och förändring utan tillstånd från OREMFI BY ASERPRO, S.L. Det är förbjudet med frigöring, användning, överföring, fördelning, återskapande och förändring, helt eller delvis i all typ a media, av allt innehåll på denna hemsida utan föreliggande och uttryckligt godkännande av OREMFI BY ASERPRO, S.L., förutom i de fall då motsatt uppges eller om det är för privat bruk och inte kan skada rättigheterna som OREMFI BY ASERPRO, S.L. har enligt lag.

Alla ändringar som skulle kunna komma att ske i detta rättsliga meddelande kommer att finnas tillhanda i denna avdelning, med syfte att hålla er informerade om ändringarna. En periodvis läsning av det rättsliga meddelandet rekommenderas för att hålla sig uppdaterad vad gäller nyheterna i desamma.

5.- Skydd av personuppgifter

a) Ansvarig
I enlighet med bestämmelserna i Dataskyddlagen UE 2016/679 av den 27 april, fortsättningsvis kallad RGPD, informerar OREMFI BY ASERPRO, S.L., att alla personuppgifter som kommer in via kontaktformulär, användarregister eller genom någon annan form på denna sidan, kommer att inkluderas i en fil som OREMFI BY ASERPRO, S.L. med spanska organistionsnummer (CIF) B54906425 med adress Calle Apolo, N.26, 2º-4, C.P. 03182 – Torrevieja, (Alicante) Spanien, är ansvariga för.

Uppgifterna kommer att bevaras så länge handelsrelationen består mellan den intresserade och den ansvarige. Tiden för bevarandet kan förlängas på grund av skattskyldigheter som kan uppstå genom nämnda handelsrelation.

b) Syfte och Sekretess
Syftet med att samla in personuppgifter är “inhämtandet av kontaktuppgifter för att fullfölja utskick av ansökt information likaså för skattskyldigheter som kan uppkomma genom en handelsrelation som personuppgiftlämnaren ansökt om”.

Vi informerar er om att era uppgifter aldrig kommer att utlämnas till tredje part, inte under några omständigheter, endast i etablerade juridiska fall, och kommer endast att användas i syfte som beskrivits i föregående paragraf.

De uppgifter som man ber om är strikt nödvändiga för att på ett korrekt sätt kunna identifiera avsändaren för att kunna genomföra grundläggande kommersiell handläggning. OREMFI BY ASERPRO, S.L. framhåller sin förpliktelse av ett ansvarsfullt och sekretessbelagt användande av uppgifterna, garanterar att dessa uppgifter behandlas enligt RGPD och att de endast kommer att användas av OREMFI BY ASERPRO, S.L. för nämnda syfte.

Genom att skicka iväg existerande formulär på denna hemsida eller genom ett meddelande via e-post godkänner avsändaren den automatiska behandlingen av uppgifterna inkluderade i desamma.

c) Uppgifter och personens rättigheter.
Ni kan när som helst utnyttja era rättigheter till tillgång, ändring, annullering, begränsning, överföring, eller invändning genom att ansöka om det via post till OREMFI BY ASERPRO, S.L., Calle Apolo, N.26, 2º-4, C.P. 03182 – Torrevieja (Alicante), Spanien, eller via e-post till info@pruebaoremfi.d963.dinaserver.com.

Dessa rättigheter är väldigt personliga och kan endast utnyttjas av den intresserade, utan andra begräsningar som föreskrivs i lagen. En juridisk representant kan däremot agera för den intresserades sak om denne befinner sig i en situation som omyndig eller med funktionshinder som gör det omöjligt att personen själv agerar.

Ansökan kommer att behandlas inom trettio dagar efter mottagandet. I det fall att den Ansvariga för Filen anser att det inte går att bevilja ansökan kommer detta att besvaras med klara motiv och inom tiden som anges i tidigare del.

I de fall att uppgifter bör raderas men att det inte är möjligt att fysiskt radera dem, av tekniska orsaker eller på grund av det datasystem som OREMFI BY ASERPRO, S.L. använder, kommer uppgifterna att blockeras för att de inte skall kunna användas till dess att de helt raderats ur datasystemet.

Den intresserade har rätt att lämna in en reklamation till kontrollerande myndighet om man anses kränkt i sina legitima rättigheter.

6.- Kontakt

Om klargörelse önskas vad gäller Sekretess, Dataskydd eller i någon annan fråga på denna sida, likaså ytterligare information om vårt företag kan detta ansökas om via e-postadressen info@pruebaoremfi.d963.dinaserver.com

Det går även att kontakta oss genom vår kundtjänsttelefon (0034)965717175.

Rulla till toppen