ERFRECHT

Wij helpen u uw nalatenschap in Spanje te plannen zodat u zich op dat moeilijke moment nergens zorgen om hoeft te maken.

TESTAMENTEN. Door een testament op te maken, is de afhandeling van een toekomstige erfenis veel eenvoudiger en kost het de erfgenamen minder tijd en geld. Daarom raden we ten stelligste aan een testament op te maken in Spanje als u onroerend goed bezit binnen het Spaanse grondgebied.

SCHENKINGEN. Als u uw woning nu al op naam van uw toekomstige erfgenamen wenst te zetten zodat ze er later optimaal van kunnen genieten, helpen we u met de afhandeling van de schenking, zonder dat u daarvoor naar Spanje hoeft te komen.

TOEWIJZING VAN NALATENSCHAP: Het verlies van een familielid of vriend is een moeilijke situatie. Wij zijn er om u te helpen en u persoonlijk advies te bieden om in alle rust de nodige formaliteiten af te handelen.