AAN- EN VERKOOP

Wij behartigen uw belangen en controleren dat alle documenten in orde zijn voor de aan- of verkoop van uw woning.

AANKOOP. Om een succesvolle aankoop te waarborgen, begeleidt ons team u persoonlijk bij de aankoop van uw woning in Spanje.

VERKOOP. Wij zorgen dat alle documenten volledig in orde zijn en worden ingediend om problemen en vertragingen bij de verkoop en juridische en financiële gevolgen daarvan voor u te voorkomen.

Wij zorgen ook dat u in de toekomst geen problemen hebt, zoals vorderingen wegens te weinig belastingen betaald. Uiteraard controleren we ook dat u niets te veel betaalt.

VOLMACHTEN. Als u ons een vertegenwoordigingsvolmacht geeft, kunnen wij u desgewenst vertegenwoordigen bij notariële, financiële, administratieve en andere formaliteiten als u niet in Spanje bent.

Zo kunt u veel tijd en geld aan reizen naar Spanje besparen. Bovendien voorkomen we dankzij onze kennis inzake de fiscale en juridische afwikkeling in Spanje problemen wegens onwetendheid, zoals ontbrekende documenten, te veel betalen voor formaliteiten, onnodige en vervelende vertragingen, enz.